obrázek k dané stránce

AUTORKA

  • Blanka Škrabalová
  • stealaya@seznam.cz

LICENCE

Veškerý obsah těchto stránek podléhá licenci BY-NC.

Obsah stránek smíte libovolně šířit a upravovat pouze pro nekomerční účely. Vždy uveďte autora, případně odkaz na tyto stránky.

FACEBOOK

Vítejte na stránkách "Jak na hmyz"'

STRÁNKY JSOU V NEUSTÁLÉM VÝVOJI

Tato webová stránka si klade za cíl na jednom místě shromáždit informace o chovu krmného hmyzu se zaměřením na praktičnost a možnosti využití informací v chovu libovolné velikosti a účelu.

Věřím, že vám naše stránky pomohou ať už s chovem začínáte, nebo hledáte cesty jak ho oživit či zlepšit. Jakékoliv připomínky a náměty jsou vítány.

Přeji vám krásný den a krásné počtení, Blanka Škrabalová alias Stealaya; stealaya@seznam.cz


Doplňkové a technické informace

Stránky jsou optimalizovány pro webové prohlížeče: Internet Explorer, Opera (ne komentáře), Mozilla Firefox a Google Chrome. U jiných prohlížečů může docházet k dílčím nepřesnostem při zobrazení. Máte-li tedy problém se zobrazením, vyzkoušejte stránky spustit v jiném prohlížeči.

Pro hodnocení článků, změnu stylů a komentáře je zapotřebí mít povolený Javascript a cookies.

Všechny materiály uveřejněné na této webové stránce včetně zdrojového kódu podléhají Autorskému zákonu číslo 121/2000 Sb. Jsou volně šiřitelné pro nekomerční využití. Kopírování celých článků a jejich umísťování na jiné webové stránky či jejich použití pro různé tištěné formy je dovoleno jen se souhlasem autorky. Veškeré texty i obrazové materiály jsou autorským originálem není-li uvedeno jinak.

Část materiálů uvedených na této webové stránce byla využita pro diplomovou práci na Masarykově univerzitě. Kopírujete-li texty za účelem bakalářské, diplomové či jiné práce na VŠ, je třeba upozornit na tuto skutečnost komisi, budete-li mít problémy s nařčením z kopírování textů jiné práce.


Novinky

Přidány nové druhy švábů a upravena stránka s nimi pro snadnější orientaci.
K chovaným druhům brzy přidáme další druhy např.štíry.
Pro snažší orientaci budou u některých druhů důležité informace uvedené obrázkovou formou (např. okřídlenost pohlaví, leze po skle apod.)
Připravujeme pro vás stránku věnovanou švábům rozšířenou o nové druhy s možností vybrat si druh podle jména i obrázku
Ke kapitole saranče přidáno samostatné pole novinky, protože stále probíhá řada pokusů, zkoušek a inovací v jejich chovu.
Kapitola octomilky přejmenována na Drobný hmyz a rozšířena o druh Zrnokaz skvrnitý Callosobruchus Maculatus
Přidány kapitoly Dravý hmyz a Bezobratlí
K chovaným druhům švábů přibyly hned dva druhy: Blaberus craniifer Šváb smrtihlav a Blatta rhombifolia (Neostylopyga rhombifolia) Šváb harlekýn
Plně rozšířena obrazová dokumentace k jednotlivým druhům hmyzu
Přidáno pole komentáře (pod článkem) a hodnocení (vpravo nahoře) ke každému článku
Kapitola cvrčci rozšířena o bilanci, který z druhů je vhodnější a proč
Přidán nový druh cvrčka - Cvrček krátkokřídlý Gryllodes supplicans
Opraven latinský název druhu "Shelfordella Tartara na přesnější Blatta lateralis
Kapitola švábi rozšířena o druh Šváb velkokřídlý Archimandrita tesselata
Rozšířena kapitola chovu sarančí o další poznatky a postřehy
Kapitola týkající se druhu šváb zelený Panchlora nivea doplněna o podrobnosti
Vytvořeno pod menu škola v budoucnu sloužící učitelům na ZŠ
Chované druhy rozšířeny o druhy Blaberus discoidalis a šváb zelený Panchlora nivea
Chované druhy rozšířeny o druhy Gromphadorhina sp.
Rozšířena kapitola obecného chovu
Upraveno menu pro snadnější orientaci tématy
Přidán nový druh - octomilky
Kapitola entomofagie rozšířena o přežití v přírodě
Doplněna kapitola odchov u švábů
Rozšířeny informace o "moučných červech"
Vytvořeno pole novinky
Vytvořena zkušební verze stránek

HODINY

GALERIE