obrázek k dané stránce

AUTORKA

 • Blanka Škrabalová
 • stealaya@seznam.cz

LICENCE

Veškerý obsah těchto stránek podléhá licenci BY-NC.

Obsah stránek smíte libovolně šířit a upravovat pouze pro nekomerční účely. Vždy uveďte autora, případně odkaz na tyto stránky.

FACEBOOK

Chované druhy

 • Potemník moučný (Tenebrio molitor)
 • Potemník brazilský (Zophobas morio)
 • "Plesnivec obilní" - Potemník buffalo (baffalo) (Alphitobius laevigatus)
 • Šváb šedý (Nauphoeta cinerea)
 • Šváb (Phoetalia pallida )
 • Šváb obrovský (Blaberus giganteus)
 • Šváb (Blaberus discoidalis)
 • Šváb smrtihlav (Blaberus craniifer)
 • Šváb argentinský (lesní) (Blaptica dubia)
 • Šváb velkokřídlý (Archimandrita tesselata)
 • Šváb (Blatta lateralis(Shelfordella Tartara))
 • šváb harlekýn (Blatta rhombifolia (Neostylopyga rhombifolia))
 • Šváb syčivý (Gromphadorhina portentosa)
 • Šváb (Gromphadorhina laevigata)
 • Šváb zelený (Panchlora nivea)
 • Cvrček domácí (Acheta domestica)
 • Cvrček stepní (banánový) (Gryllus assimilis)
 • Cvrček dvouskvrnný (Gryllus bimaculatus)
 • Saranče stěhovavá (Locusta migratoria)
 • Saranče všežravá (Schistocerca gregaria)
 • Octomilky (Drosophila melanogaster, Drosophila hydei)
 • Zrnokaz skvrnitý (Callosobruchus Maculatus)
 • Zákeřnice (Platymeris biguttata)
 • Oblovka (Achatina immaculata var. panthera)

Chovaných druhů je mnohem více a většinou mají podobné chovné nároky


HODINY

GALERIE