obrázek k dané stránce

AUTORKA

  • Blanka Škrabalová
  • stealaya@seznam.cz

LICENCE

Veškerý obsah těchto stránek podléhá licenci BY-NC.

Obsah stránek smíte libovolně šířit a upravovat pouze pro nekomerční účely. Vždy uveďte autora, případně odkaz na tyto stránky.

FACEBOOK

Využití ve výuce

VE VÝSTAVBĚ... V současnosti zpracováváme pracovní listy a sbíráme praktické zkušenosti z výuky

V dnešní době se ve stále větším počtu škol setkáváme s různě velkým "zvěřincem". Nejčastější je akvário s osmáky, někdy je to křeček, z hmyzu třeba strašilky. Stejně tak můžeme do výuky zařadit některé druhy krmného hmyzu. Z příkladů na nich můžeme demonstrovat například:

  • proměnu dokonalou (vajíčko-larva-kukla-dospělec) třeba u potemníků a proměnu nedokonalou (vajíčko-postupně roztoucí larva-dospělec) třeba u sarančí nebo švábů.
  • způsoby rozmnožování bezobratlých: živorodost (šváb šedý), kladení vajíček (saranče), vytváření ooték (šváb (Shelfordella Tartata) )
  • svlékání živočichů s proměnou nedokonalou, vzhled svleček a bezbarvost a měkkost čerstvě svlečených jedinců
  • při svlékání hmyz svléká i vnitřní výstelku vzdušnic (dobře patrné tenoučné bíle trubičky na svlečkách) třeba u švába obrovského
  • způsoby rozmnožování bezobratlých: živorodost (Gromphadorhina sp.), kladení vajíček (saranče), vytváření ooték (šváb (Shelfordella Tartata) )

... samozřejmě stovky dalších...

Broučci patří i do školy a to ne do temných a vlhkých škvír, ale pěkně na oči


HODINY

GALERIE