obrázek k dané stránce

AUTORKA

 • Blanka Škrabalová
 • stealaya@seznam.cz

LICENCE

Veškerý obsah těchto stránek podléhá licenci BY-NC.

Obsah stránek smíte libovolně šířit a upravovat pouze pro nekomerční účely. Vždy uveďte autora, případně odkaz na tyto stránky.

FACEBOOK

Šváb Gromphadorhina sp.

Šváb madagaskarský (syčící) (Gromphadorhina portentosa)

Šváb (Gromphadorhina laevigata (Gromphadorhina portentosa var. laevigata))

Třída: hmyz (Insecta), Řád: švábi (Blattodea), Čeleď: (Blaberidae)

náročnost: ★★☆☆☆
výhody: velká velikost, tuhé odolné tělo
nevýhody: pomalý start rozmnožování při založení nového chovu (nutno přitápět), ostré výrůstky na nohou

[
       leze po skle i plastu
       - ]

Švábi Gromphadorhina sp. jsou vyhledávanými chovanci hlavně díky svojí velikosti. Největší jedinec, kterého jsem měla v chovu, měřil v dospělosti 7,5 cm (samec). Jejich pokožka je příjemně hladká a ani v dospělosti nemají viditelná křídla, pouze jejich zárodky. Jejich chov je náročný na čas ve smyslu, že se při založení nového chovu zdráhají rozmnožovat (může to trvat v krajním případě řádově i měsíce). Krátce po jejich pořízení se mohou v nádobě objevit mladí jedinci, ale k oplodnění samic došlo ještě u původního chovatele. V okamžiku, kdy se objeví v boxu první mladí jedinci, prokazatelně "počatí" již u vás, je prakticky vyhráno, protože se záhy rozmnoží i další samice. Jsou prakticky živorodí, ovšem občas se setkáme s tím, že samice vypouští ootéku, ze které se teprve klubou mladí jedinci podobně jako u švába šedého. Najdete-li v chovné nádobě nevylíhlou ootéku, je prakticky na 100% jisté, že se z ní už mladí nevylíhnou. S tímto problémem jsem se potýkala při nedostatku úkrytů a vlhkého krmiva. Řada autorů doporučuje chovat tyto druhy při zvýšené teplotě, ovšem rozmnožení se mi povedlo i při teplotě pokojové nebo při zvyšování teploty sporadicky (např. topný kabel na týden a potom měsíc pokojová teplota). Na teplotu je mnohem náročnější Gromphadorhina portentosa var. laevigata. U tohoto druhu, chcete-li mít vyšší počet mladých, doporučuji teplotu udržovat kolem 25°C stabilně. Ochotněji se rozmnožují, mají-li v boxu dostatek úkrytů. Jako podestýlku jsem používala totéž, co u ostatních druhů tedy kukuřičné šustí nebo hobliny. Máte-li zájem připravit jim přirozenější prostředí (jsou původem z tropických oblastí pralesů) poslouží jako podklad lignocel a hrabanka z listnatého lesa. Jako úkryty pak kusy kůry a větví. Při jejich pořizování je možné rozhodnout se, kolik koupíte samic kolik samců. Jako jeden z mála druhů má poměrně jednoznačné rozlišené pohlaví. Samci mají na hlavě dva výrůstky - "rohy" a chlupatá tykadla. Pro založení chovu je vhodný poměr 7:3 samic:samcům (v ideálním případě namíchat jedince z více chovů). Oba druhy při vyrušení či nešetrné manipulaci vydávají charakteristický syčivý zvuk, nejsou ovšem vůbec nebezpeční a ani nevylučují nějakou obrannou tekutinu. Jediné "nebezpečí" hrozí od ostrých výrůstků na končetinách, jimiž se dokáží velmi pevně chytit podkladu. Chceme-li např. některého jedince sundat z ruky a pevně se drží, je vhodné vyčkat, až se uklidní a povolí, nebo jej nechat přelézt jinam.

Cenově patří mezi dražší druhy. Jejich pořizovací cena se pohybuje kolem 10-20 Kč za dospělce a bývají proto prodávání téměř výhradně na kusy.

[
        šváb madagaskarský (syčící) (Gromphadorhina portentosa)
        - 
        Šváb madagaskarský (syčící) (Gromphadorhina portentosa) - samec
       ]
Šváb madagaskarský (syčící) (Gromphadorhina portentosa) - samec

[
        Gromphadorhina portentosa var. laevigata
        - 
        Gromphadorhina laevigata (Gromphadorhina portentosa var. laevigata) - samec
       ]
Gromphadorhina laevigata (Gromphadorhina portentosa var. laevigata) - samec


HODINY

GALERIE